کلاس جامع شیمی

رزومه استاد:

 • ناظر علمی جمع‌بندی خیلی سبز
 • ناظر علمی شیمی مولر
 • مدرس مدارس:
  • علوم
  • خوارزمی
  • ملاصدرا
  • علوی
  • ره توشه
  • صالحی شفا
  • مفید
 • مدرس آموزشگاه‌های:
  • بعثت
  • علوم
  • اندیشمندان
  • مانا
  • ریحانی
  • راه‌دانش
  • مبتکران
  • معلم سلام
  • کارنامه سبز
  • ادیب
  • گاج