کلاس جامع فیزیک

رزومه استاد:
 • ۱۰ سال سابقه تدریس در بهترین مراکز تهران و شهرستان:
  • آموزشگاه و دبیرستان علوم
  • ریحانی
  • سرآمد
  • مانا
  • فرزانگان
  • دانش پژوهان
  • نوآور
  • ذهن‌پویا
  • و ...
 • دبیر پروازی به شهرستان‌های
  • یاسوج
  • دزفول
  • کرج
  • و...
 • مولف اپلیکیشن آموزشی فیزیک فود
 • مولف کتاب جمع بندی نگرش روز
 • مبتکر روش یک فصل یک تکنیک