کلاس جامع فلسفه، منطق و اقتصاد

رزومه استاد:

مدرس دروس تخصصی انسانی در:

 • آموزشگاه بعثت
 •  (صادقیه و توحید)
 • آموزشگاه بعثت( کرج)
 • آموزشگاه رضوانه
 • آموزشگاه اندیشمندان (شهریار)
 • مدرسه انرژی هسته‌ای
 • مدرسه دنیای علوم (مدرسان تهران)
 • مدرسه معرفت (فردیس)
 • مدرسه دیبا
 • مدرسه فرهیختگان
 • آموزشگاه سیوان (انقلاب)
 • آموزشگاه راه اندیشه
 •  آموزشگاه کلاسی برتر (آنلاین)
 • تدبیرماندگار