کلاس ریاضیات تجربی و حسابان کنکور

 

مدارک تحصیلی
 
دیپلم و پیش دانشگاهی
           رشته ی ریاضی فیزیک - مرکز پیش دانشگاهی غیر انتفاعی فلسفی تهران- با معدل 5/19
کارشناسی
           مهندسی مکانیک ، طراحی جامدات – دانشگاه صنعتی شریف - رتبه در آزمون سراسری:72
کارشناسی ارشد
           مهندسی مکانیک ، طراحی کاربردی – دانشگاه صنعتی شریف  –رتبه در آزمون کارشناسی ارشد:13
           مدیریت اجرایی MBA – دانشگاه تهران– رتبه درآزمون کارشناسی ارشد :39
           ریاضی کاربردی– دانشگاه صنعتی شریف– رتبه درآزمون کارشناسی ارشد:11
           علوم کامپیوتر،علوم تصمیم ودانش– دانشگاه تهران– رتبه درآزمون کارشناسی ارشد:49
 
 
 
سوابق کاری
 
اشراق علم(79-81):گسسته // دانش(80-81):گسسته //  فلسفی (79-80): دیفرانسیل،گسسته
فائق(81-82): حسابان // مفید – طبرستان کرج (82-84): ریاضی گسسته // آموزندگان دانش (83-84): گسسته، دیفرانسیل
افق کرج(84-85): ریاضی گسسته // آیندگان بوشهر(83-84): ریاضیات گسسته، ریاضی تجربی (مدرس پروازی)
علوی (83-87): ریاضی گسسته، حساب دیفرانسیل // علوم (84-85): حساب دیفرانسیل، ریاضی تجربی
نگار دانش(84-85): ریاضی گسسته //  خوارزمی (85-86): حساب دیفرانسیل ، ریاضیات گسسته
آیندگان(86-87): ریاضیات گسسته (شعبه ی اکباتان) // جهان تربیت (87): اردوی دوران طلایی کانون – نکته و تست دیفرانسیل
هامون اراک (87-88): هندسه تحلیلی ، ریاضیات گسسته //  دبیر (87-88): ریاضیات گسسته
اندیشه و قلم (87-88): هندسه تحلیلی //  روش(88) :اردوی دوران طلایی کانون – نکته و تست گسسته
هامون همدان / رشت/ اصفهان (88-89): هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته (مدرس پروازی) //  نور (88-89): هندسه تحلیلی
خوارزمی قزوین/ آیین فراز تاکستان (88-89): هندسه پایه // محسن (89-90):هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته
بعثت (85-92): ریاضیات گسسته ،هندسه تحلیلی //
صادقیان(87-91)ریاضیات گسسته ،هندسه تحلیلی // پیشرو (89-91:ریاضی تجربی
علوم نوری- ملاصدرا (89-90):گسسته // زاویه اصفهان (90-92):تجربی،هندسه و گسسته (مدرس پروازی)
فرشتگان (90-91):تحلیلی و گسسته // علوم ایران اهوازی (91-93):تجربی،هندسه و گسسته (مدرس پروازی)
پیام رستگاران (92-94): گسسته //  گزینه ی دو اراک (92-93):گسسته،هندسه و ریاضی تجربی
مفید (1) (93-92) : جبر و احتمال // فرشتگان (93-94):تحلیلی و گسسته
علامه حلی(2)(93-94): ریاضی تجربی // ثامن(93-94) : ریاضی تجربی
نسل امید (گاج) کاشان(93-95): ریاضی تجربی //سرای دانش (94-95):ریاضیات گسسته
ملاصدرا(گاج) و محراب(قلمچی) ساوه (89-91)(94-97):گسسته و تحلیلی-ریاضی تجربی
نخبگان علامه طباطبایی- واحد میرداماد و توحید(94-96):ریاضی تجربی
حقیقت (گاج) کرمانشاه (93-97):ریاضی تجربی(مدرس پروازی) //  فرزانگان رودهن (94-97):ریاضی تجربی
هدف برتر شهرکرد(97):ریاضی تجربی (مدرس پروازی) //  قلم سفید اصفهان (95-97):ریاضی تجربی (مدرس پروازی)
شایستگان (95-99): ریاضی تجربی //نگرش (96-99):ریاضی تجربی // عصر دانش سمنان(98-99):ریاضی تجربی
پزشکان برتر تبریز (97-99) : ریاضی تجربی (مدرس پروازی)// ستارگان هدف (98-99) :گسسته
آموزشگاه هدف (98-99) :گسسته // دکتر حسابی (94-1400) : ریاضی تجربی – گسسته
کارن گرگان (99-1400) :ریاضی تجربی(مدرس پروازی)
هامون آمل (99-1400) :ریاضی تجربی (مدرس پروازی )
بهشت (99-1400) :ریاضی تجربی
آزمون هفتگی علوی (85-87) :طرح سوال||| آزمون آزمایشی ایندگان(86-87):طرح سوال و بازبینی علمی
آزمون آزمایشی همراه – تخته سیاه – نخبگان علامه طباطبایی(86-87):طرح سوال و بازبینی علمی
آزمون کانون فرهنگی آموزش (88-99) : طرح سوال ||| آزمون آزمایشی گاج (88-89): مسئول دروس گسسته و جبر
آزمون 5اندیشه فائق: طرح سوال آزمون جامع ریاضی تجربی ||| آزمون کپی برابر اصل : طرح سوال آزمون جامع تجربی و گسسته
آزمون سوت پایان : طرح سوال آزمون جامع ریاضی تجربی ، ریاضی گسسته و هندسه تحلیلی
آزمون آزمایشی گزینه دو(91-94) : طرح سوال درس ریاضی تجربی
آزمون های آزمایشی ماز (95) طراح سوالات ریاضی تجربی  ||| شبیه ساز کنکور سراسری96و97 انتشارات همگامان
آزمون های آزمایشی ماز(98) طراح سوالات ریاضی تجربی
 
دی وی دی آموزشی گام اول گزینه ی دو(1392): مدرس برنامه ||| نکات و پاسخ تشریحی تکمیلی گزینه ی دو(92-93) :مدرس برنامه
دی وی دی آموزشی  آفبا – فرصت برابر – کارنامه بیست – کنکور 1 – مسیر موفقیت (93-97): مدرس ریاضی تجربی
اپلیکیشن آموزشی سگال(96-98)- پاسخگوی گسسته ی کنکور 97 در روبیکا (گاج)
کلاس آنلاین رایان کلاس (98-1400) :ریاضی تجربی
کلاس آنلاین حل تست پیشرفته ی ماز(99-1400) ریاضی تجربی
 
انتشارات کتاب سبز(87) : تالیف کتاب ریاضی (1)
انتشارات کانون فرهنگی آموزش (87): تالیف کتاب جامع آزمونهای نهایی سوم تجربی و ریاضی
انتشارات کتاب سبز(87): ویرایش کتاب ریاضی گسسته
انتشارات خیلی سبز(87-97) : تالیف کتاب ریاضی جامع تجربی
انتشارات خیلی سبز (88-90): تالیف کتب دیفرانسیل (1)و (2)
انتشارات خیلی سبز (89): مشاور تالیف کتاب ریاضی (2) ||| ویرایش کتاب ریاضی (1) تکمیلی
انتشارات خیلی سبز(89): ویراستار و مشاور تالیف کتاب ریاضی گسسته کم حجم
انتشارات تخته سیاه (91): تالیف کتاب چکیده ریاضی گسسته ||| تالیف کتاب آموزش جبر و حتمال
انتشارات خیلی سبز (91) : ویرایش کتاب گسسته
انتشارات دریافت (90-93) :تالیف کتاب همایش ریاضی تجربی
انتشارات صفر کلوین (91-92): تالیف کتاب ریاضی گسسته و جبر و احتمال
انتشارات خیلی سبز (93) : تالیف کتاب جبر و احتمال ||| تالیف کتاب ریاضی گسسته
انتشارات خیلی سبز (94) : تالیف کتاب ریاضی 3 |||  تالیف کتاب هندسه تحلیلی
انتشارات خیلی سبز (95) : تالیف کتاب جمع بندی ریاضی تجربی
 انتشارات خیلی سبز (95) : تالیف کتب کار و تست ریاضی پایه ی دهم(جدید)
انتشارات خیلی سبز(96):  تالیف کتب کار و تست ریاضی تجربی پایه ی یازدهم (جدید)
انتشارات خیلی سبز (96): تالیف کتاب تست آمار و احتمال پایه ی یازدهم (جدید)
انتشارات خیلی سبز (96): تالیف کتاب تست نردبام  ریاضیات تجربی پایه ی یازدهم (جدید)
انتشارات خیلی سبز (96) : تالیف کتاب تست پایه ریاضیات تجربی (جدید)
انتشارات خیلی سبز (97) : تالیف کتاب تست ریاضیات تجربی دوازدهم (جدید)
انتشارات خیلی سبز (97): تالیف کتاب آزمون ریاضیات تجربی (جدید)
انتشارات خیلی سبز(97):  تالیف کتاب جمع بندی ریاضیات تجربی (جدید)
انتشارات خیلی سبز (97): تالیف کتاب چند کنکور (جدید)
انتشارات منتشران(98-99): تالیف کتاب جامع گسسته و آمار و احتمال (جدید)
انتشارات خیلی سبز (98-1400): تالیف کتاب جامع ریاضیات تجربی کنکور (جدید)
 

نمونه تدریس: