کلاس شیمی کنکور

 

رضا استادرحیم 


فوق لیسانس شیمی معدنی
مدرس مدارس برتر:شوق پرواز ،رازی،ایندگان،ملاصدرا، مفید،رجایی ،نصیر،سرای دانش،خوارزمی، علوی و .....
مدرس اموزشگاه های برتر :علوم ،بعثت ،اندیشمندان جوان،مفاخر علوم ایران ،معلم اول، مانا،ریحانی ،سلام، اکادمی کنکور کیا (انلاین)و...
مدرس شهر های:
شیراز :اوج 
شیراز:اکادمی اوج (انلاین)
دماوند:ادیب
گرگان :ویرا
اصفهان :دانشمند
تالش :قلم چی 
و .....
مولف و ناظر کتب کمک اموزشی 
ناظر و ویراستار علمی کتاب شیمی جمع بندی خیلی سبز
طراح یوالات ازمون های قلم چی و گاما
تحلیلگر سوالات قلم چی در سایت پاسخ

نمونه تدریس: