کلاس ادبیات کنکور

 

استاد فراز توکلی 

 

دکترای ادبیات فارسی

  • دبیر پروازی شهرهای مختلف ایران؛ اصفهان، کرمان، بم، گرگان
  • دبیر دبیرستان‌های برتر ایران؛ البرز ماندگار، معلم، فریده سلیمی، دانشجو، شمیم عرفان، هدف
  • دبیر آموزشگاه‌های برتر ایران؛ راه‌اندیشه، هنرهای زیبا، بعث

نمونه تدریس: