کلاس زبان کنکور

 

 

سعید نیک زاد

سابقه ی کار 29 سال

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تهران

 

مدرس کنکور زبان انگلیسی در مدارس:

*پسرانه ماندگار البرز م.6

*دخترانه حنانه م.6

*نمونه مردمی پسرانه دکتر شریعتی م.4

*پسرانه فجر خاتم  م.8

*دخترانه فرهنگ م.8

*پسرانه هوشمند برایند م.6

*دخترانه بو علی سینا م.1

*استاد پروازی به دانشگاه علوم و فنون آبادان –خرمشهر

*مترجم گروه های توریستی

*مترجم کتاب و مقالات

*نویسنده ی کتاب کنکور جامع زبان انگلیسی مدرسان شریف

*نویسنده ی کتاب کمک آموزشی پایه 12 انتشارات بنی هاشمی

*نویسنده ی مجموعه کتاب های جیبی پایه10-11-12 انتشارات بنی هاشمی

*طراح سوالات تشریحی قلم چی پایه10-11-12 .

 

نمونه تدریس: