فهرست همه کلاس‌ها

ثبت‌نام
ریاضیات پایه دهم

کلاس ریاضیات پایه دهم

محسن دهقانپور

ثبت‌نام
فیزیک پایه دهم

کلاس فیزیک پایه دهم

امیرمسعود خلوجینی

ثبت‌نام
زیست پایه دهم

کلاس زیست پایه دهم

استاد ارشیا امیری

ثبت‌نام
طرح نخبگان پایه نهم

مشاوره سالیانه، طرح نخبگان پایه نهم

آکادمی آموزشی کیادربندسری

ثبت‌نام
طرح نخبگان پایه دهم

مشاوره سالیانه، طرح نخبگان پایه دهم

آکادمی آموزشی کیادربندسری

ثبت‌نام
شیمی پایه دهم

کلاس شیمی پایه دهم

محمود روضه‌خوان

ثبت‌نام
پکیج جامع کلاس‌های دهم تجربی

پکیج جامع دهم تجربی

تیم دبیران آکادمی کیا

ثبت‌نام
پکیج جامع کلاس‌های دهم ریاضی

پکیج جامع دهم ریاضی

تیم دبیران آکادمی کیا