فهرست همه کلاس‌ها

ثبت‌نام
دین و زندگی کنکور

کلاس دین و زندگی کنکور

یک‌شنبه‌ها ساعت 15:15 تا 16:45

ثبت‌نام
ادبیات کنکور

کلاس ادبیات کنکور

دوشنبه‌ها ساعت 15:15 تا 16:45

ثبت‌نام
عربی کنکور

کلاس عربی کنکور

شنبه‌ها ساعت 15:15 تا 17:45

ثبت‌نام
زبان کنکور

کلاس زبان کنکور

یک‌شنبه‌ها ساعت 17 تا 18.30

ثبت‌نام
ریاضیات تجربی و حسابان کنکور

کلاس ریاضیات تجربی و حسابان کنکور

شنبه‌ها ساعت ۱۸:۱۵ تا ۲۱:۱۵

ثبت‌نام
زیست شناسی کنکور

کلاس زیست شناسی کنکور

دوشنبه‌ها ساعت 18 تا 21

ثبت‌نام
فیزیک کنکور

کلاس فیزیک کنکور

پنج‌شنبه‌ها ساعت 18 تا 21

ثبت‌نام
شیمی کنکور

کلاس شیمی کنکور

سه‌شنبه‌ها ساعت 17 تا 21

ثبت‌نام
فلسفه و منطق کنکور

کلاس فلسفه و منطق کنکور

یک‌شنبه‌ها ساعت 20:30 تا 21:45

ثبت‌نام
طرح نخبگان پایه دوازدهم

طرح نخبگان پایه دوازدهم

طرح نخبگان پایه دوازدهم

ثبت‌نام
اقتصاد کنکور

اقتصاد کنکور 1401

یک‌شنبه‌ها ساعت 19 تا 20:15

ثبت‌نام
هندسه و گسسته کنکور 1401

هندسه و گسسته کنکور 1401

.

ثبت‌نام
ریاضیات انسانی کنکور

کلاس ریاضیات انسانی کنکور

چهارشنبه‌ها ساعت 19 تا 22

ثبت‌نام
پکیج جامع کلاس‌های کنکور 1401 تجربی

پکیج جامع تجربی

ادبیات، عربی، دین و زندگی ، زبان، ریاضیات تجربی، زیست، فیزیک و شیمی

ثبت‌نام
پکیج جامع کلاس‌های کنکور 1401 ریاضی

پکیج جامع کنکور 1401 ریاضی

ادبیات، عربی، دینی، زبان، حسابان، فیزیک و شیمی

ثبت‌نام
پکیج جامع کلاس‌های کنکور 1401 انسانی

پکیج جامع انسانی

ادبیات، عربی، دینی، زبان، ریاضیات انسانی، فلسفه، منطق و اقتصاد

ثبت‌نام
پکیج کلاس‌های دروس اختصاصی کنکور 1401 تجربی

پکیج دروس اختصاصی تجربی

ریاضیات تجربی، زیست، فیزیک و شیمی

ثبت‌نام
پکیج کلاس‌های دروس اختصاصی کنکور 1401 ریاضی

پکیج دروس اختصاصی ریاضی

حسابان،شیمی و فیزیک

ثبت‌نام
پکیج کلاس‌های دروس اختصاصی کنکور 1401 انسانی

پکیج دروس اختصاصی انسانی

ریاضیات انسانی، فلسفه، منطق و اقتصاد

ثبت‌نام
پکیج کلاس‌های دروس عمومی کنکور 1401

پکیج دروس عمومی کنکور 1401

ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان