فهرست همه کلاس‌ها

ثبت‌نام
همایش ریاضیات

همایش جمع بندی ریاضیات

آقای عبدالرحمن

ثبت‌نام
همایش فیزیک

همایش جمع بندی فیزیک

آقای صالحی

ثبت‌نام
همایش شیمی

همایش جمع بندی شیمی

آقای استادرحیم

ثبت‌نام
همایش زیست

همایش جمع بندی زیست

آقای غلامی

ثبت‌نام
همایش فلسفه و منطق

همایش جمع بندی فلسفه و منطق

آقای مدنی

ثبت‌نام
همایش ریاضیات انسانی

همایش جمع بندی ریاضیات انسانی

آقای بهاری

ثبت‌نام
همایش اقتصاد

همایش جمع بندی اقتصاد

آقای مدنی

ثبت‌نام
همایش عربی

همایش جمع بندی عربی

آقای سامانی نژاد

ثبت‌نام
پکیج جامع همایش‌های رشته ریاضی

پکیج جامع همایش‌های جمع‌بندی رشته ریاضی

 

ثبت‌نام
پکیج جامع همایش‌های رشته تجربی

پکیج جامع همایش‌های جمع‌بندی رشته تجربی

 

ثبت‌نام
پکیج جامع همایش‌های رشته انسانی

پکیج جامع همایش‌های جمع‌بندی رشته انسانی

 

ثبت‌نام
ریاضی تجربی و حسابان جامع (ویژه کنکور 1400)

کلاس جامع ریاضی تجربی و حسابان

شهروز عبدالرحمن

ثبت‌نام
شیمی جامع (ویژه کنکور 1400)

کلاس جامع شیمی

رضا استادرحیم

ثبت‌نام
زیست جامع (ویژه کنکور 1400)

کلاس جامع زیست

امید غلامی

ثبت‌نام
ریاضیات انسانی جامع (ویژه کنکور 1400)

کلاس جامع ریاضیات انسانی

محسن دهقانپور

ثبت‌نام
فیزیک جامع (ویژه کنکور 1400)

کلاس جامع فیزیک

شاهین صالحی

ثبت‌نام
طرح نخبگان کنکور 1400

مشاوره سالیانه، طرح نخبگان کنکور 1400

آکادمی آموزشی کیادربندسری

ثبت‌نام
فلسفه، منطق و اقتصاد جامع (ویژه کنکور 1400)

کلاس جامع فلسفه، منطق و اقتصاد

محمدرضا مدنی

ثبت‌نام
عربی جامع (ویژه کنکور 1400)

کلاس جامع عربی

پرهام سامانی نژاد

ثبت‌نام
پکیج جامع کلاس‌های کنکور 1400 ریاضی

پکیج جامع کنکور 1400 ریاضی

تیم دبیران آکادمی کیا

ثبت‌نام
پکیج جامع کلاس‌های کنکور 1400 تجربی

پکیج جامع کنکور 1400 تجربی

تیم دبیران آکادمی کیا

ثبت‌نام
پکیج جامع کلاس‌های کنکور 1400 انسانی

پکیج جامع کنکور 1400 انسانی

تیم دبیران آکادمی کیا

ثبت‌نام
اردوی نوروزی دوازدهم ریاضی

اردوی نوروزی 1400 آکادمی کیا

ویژه کنکور 1400 پایه ریاضی

ثبت‌نام
اردوی نوروزی دوازدهم تجربی

اردوی نوروزی 1400 آکادمی کیا

ویژه کنکور 1400 پایه تجربی

ثبت‌نام
اردوی نوروزی دوازدهم انسانی

اردوی نوروزی 1400 آکادمی کیا

ویژه کنکور 1400 پایه انسانی