کارگاه‌های مشاوره‌ای-انگیزشی با استاد کیادربندسری

کارگاه‌های مشاوره‌ای-انگیزشی هر یک‌ماه یک‌بار با سخنرانی علیرضا کیادربندسری برگزار می‌شود. محتوای این کارگاه‌‌ها شامل تمام آموزش‌های صحیح و اصولی برای موفقیت در امتحانات و کنکور سراسری است.

در این کارگاه‌ها موارد زیر توسط شخص علیرضا کیادربندسری آموزش داده خواهد شد:

 • برنامه‌ریزی درسی
 • خلاصه‌نویسی و دسته‌بندی مطالب
 • شیوه صحیح مرور (یادآوری مطالب)
 • تست‌زنی به شیوه آموزشی
 • آمادگی برای امتحانات نیم‌سال اول
 • پیش جمع‌بندی مبحثی دروس در دی ماه
 • روش‌ صحیح آزمون دادن
 • روش‌های افزایش هوش هیجانی و افزایش دقت
 • تست زنی به شیوه زماندار
 • روش صحیح مطالعه در نیم‌سال دوم
 • روش صحیح مطالعه در عید نوروز
 • چگونگی مطالعه صحیح در اردیبهشت ماه (دوران رفع اشکال)
 • آمادگی برای امتحانات نیم‌سال دوم
 • جمع‌بندی نیم‌سال دوم
 • شیوه صحیح جمع‌بندی نهایی (آزمون‌های 3 یا 2 روز یک‌بار)
 • آمادگی برای کنکور سراسری
 • کارگاه‌های انگیزشی با محتوای:
  • رشد شخصی
  • تغییر و تحول فردی
  • ارتقای عملکرد ذهن
 • و...