کلاس فیزیک کنکور

 

شاهین صالحی

فوق لیسانس مهندسی مکانیک
مدرس مدارس و آموزشگاه‌های برتر کشور
علوم
فرزانگان
نوآور
همیار تالیف کتاب فیزیک انتشارات تخته سیاه
مولف فیزیک اپلیکیشن درسی فیزیک فود

نمونه تدریس: