کلاس عربی کنکور

 

امیرحسین شلال‌وند

 • مدرس برنامه مسيرموفقيت شبكه ٣
 • مدرس برنامه كارنامه ٢٠شبكه اموزش
 • مدرس برنامه امروزو زندگي كن شبكه ٢
 • مولف كتب انتشارات كاگو واينده سازان
 • مدرس مجموعه دكتراي كيوگاج
 • تحليل گر سوالات قلم چي درسايت پاسخ
 • تحليل گرسوالات ازمون گاج درسايت گاج
 • طراح سوالات قلم چي وكلاسينو
 • درصد ١٠٠عربي كنكور
 • دانش اموخته حوزه علميه ثقلين
 • مدرس مدارس انديشمند فردا،برهان ،علوي،نمونه دولتي دارالفنون،تيزهوشان عزيزالله پزشكي
 • مدرس موسسات همگامان دانش شهريار وانديشه،مانا اكباتان،پرساكرج،هدف كرج،فخردانش،فخيم تهران،بنيان دانش تهران،
 • مدرس شهرستان هاي:
  • كرمان(همگامان‌علم)
  • شاهرود(گاج)،سمنان(كاشف)
  • قم(فروغ علم)،خراسان(اي كلاس)
  • خرمشهروابادان(معراج انديشه)
  • گرمسار(گنجينه دانش)
  • گرگان(دانش نوين)

نمونه تدریس: